About Us

KronikS is a Sekoya Telecommunication, Medical, Domestic and Foreign Trade Ltd. Defines the area of ​​the company related to health products and services

Hekimin zor olan işini kolaylaştıracak, zaman kazandıracak, hastaya ayırabildiği zaman ve hizmet kalitesini arttırmasına yardımcı olabilecek çözümleri sunmak ve kullanılabilir hale getirmek. Hastaların sağlığına daha kısa sürede kavuşmasını sağlayacak, hastalığın tekrarını engelleyebilecek çözümleri erişilebilir kılmak.

Sağlık teknolojileri alanında, dünyadaki yeni gelişmeleri takip ederek, kalitesi onaylanmış, akademik çalışmaları yapılmış, hasta için etkinliği ispatlanmış ürünleri bulup, geliştirip, üretip Türk Hekimlerinin ve Türk halkının hizmetine sunmak

  • Çünkü biz yaptığımız işi aşkla yapıyoruz.
  • Çünkü içinizden biriyiz.
  • Çünkü biz, kendimizin veya yakınımızın kullanmayacağı çözümü size sunmayız.